“Och han kallade till sig de tolv och började sända ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.” (Mark. 6:7)

Det är fantastiskt att få be med människor och profetera in i deras liv. Genom Guds stora nåd har jag fått vara med i detta. Men jag har under en längre tid funderat på varför detta bara fungerar ibland och inte alltid.
När jag är tillsammans med andra som fungerar i detta, då fungerar det för mig också. När jag är själv dör det ut efter ett tag. Är det därför Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Är det en Guds-rikes princip som vi bara ser, när vi går in i det?

Handlar det om samma sak i Matt. 18:19, där det står:
“Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be
om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. “
När två av oss agerar i en treenighet med Den Helige Ande, säger Ordet att något händer. Vi kommer att få se resultat.

Gud, låt fler kristna hitta varandra och koppla i Den Helige Ande och låt oss få fungera tillsammans.