För många år sedan, när jag hade lagt mig för att sova, såg jag bilden av en vägtrumma.
Det var totalstopp. En stor gren hade fastnat och i den flera mindre grenar och till sist löv och barr. Inget vatten kunde komma igenom.
Den stora grenen satt fast ordentligt. Den gick inte att rubba. För att komma tillrätta med problemet, var jag tvungen att börja med de minsta partiklarna för att sedan avlägsna de något större, men ändå små grenarna. När det var gjort gick det lätt att ta bort den stora grenen och vattnat kunde flöda fritt igen.

För att se och kunna rätta till de stora problemen i våra liv, får vi börja med de små sakerna som syns och är hanterbara. Själv lyfte jag upp sak efter sak inför Herren och bekände synd eller lämnade över till Honom. Det tog lite tid. Men till sist kunde Jesus och jag åtgärda det som orsakade hela problemet, den stora grenen.
I Joh. 7:37-39 talas om vatten som ska flyta genom oss. Vi är som vägtrummor.
Meningen är att vi ska rensa, och det får vi göra ganska ofta, så Anden får flöda fritt genom oss.