Jag står på en sten i en sjö, omsluten av en tjock dimma.
Jag ser bara någon meter framför mig.
Förutom stenen jag står på, är det bara vatten runt mig, djupt vatten.
Plötsligt skymtar jag en annan sten, en möjlig väg att fortsätta framåt på.
Två val finns, antingen stå kvar eller förflytta mig till den andra stenen.
En knuff och jag blir tvungen att röra mig framåt och sätta ner fötterna på den sten som nu syns klart och tydligt.
Jag vänder mig om och stenen jag stod på är borta.
Förutom stenen jag står på, är det bara dimma och vatten runt mig.

Detta är vad tro är för mig.
Att leva i nuet och bara se ett steg framträda i taget.
Att lita på att Den Helige Ande har kontrollen.