Här är en bild på tabernaklet, föregångare till templet. Genom den enda ingången kommer man in i förgården, dit alla får komma in.
Sedan kommer man in i det heliga, där bara präster får vara. Enligt 1 Petr. 2:9 är alla troende präster, ett heligt folk.
Till sist har vi det allra heligaste, som bara får beträdas av en präst, översteprästen, en gång / år, för att försona folket.

Min anknytning till att vara kristen idag:
Förgården är en kyrka, församlings-gemenskap.
Man ser hur det är att vara kristen.
När man sedan beslutar sig för att bli kristen, kommer man in i det heliga.
Man börjar leva i gemenskap med andra troende.
Men det finns en nivå tll, det allra heligaste. För att komma dit, måste man ensam föras in av Gud själv.
I 1 Mos. 32:34 brottades Jakob med Gud, förvandlades och fick ett nytt namn, Israel.
Vetekornets lag skulle jag säga att det är.
Det går inte att förklara eller förstå hur det är förrän man är där. Där börjar vandringen i Anden.