I sammanhanget Matt. 3:13-4:2 visar Fadern först sin vision för människorna, vad gäller Jesu uppdrag här på jorden. Därefter förs Jesus ut i öknen för att be och fasta.

Jesus har kallat oss att följa Honom och innan Han gick ut i den tjänst Han var kallad till här på jorden, bad och fastade Han i 40 dygn.

Har Gud gett dig ett uppdrag här på jorden?
Har du som jag provat olika möjligheter och det har inte fungerat?
Kan det vara så att du måste gå in i bön och fasta för att komma igång rätt?