Man säger att vissa saker får man inte göra. Det är synd. Synd betyder att missa målet och målet här är en fungerande relation med Jesus. Först behöver jag veta vad en relation med Jesus är, sedan kan jag välja.

När människor säger nej till kyrkans gemenskap, tror jag många gånger att man väljer mellan det man ser. Är det en rätt bild av vem Jesus är, som vi kristna visar utåt? Hjälper vi människor in i en relation med Jesus eller är det in i ngt annat?