Ibland när jag ber så bara vet jag att jag kommer att få bönesvar. Och utan undantag blir det så.
Jag frågade Herren:
-Men varför är det inte så varje gång?
– Du måste kämpa dig fram till den positionen i envishet och uthållighet, likt Epafras, som kämpar i bön – Kol. 4:12
Eller som Jakob vid Jabboks vad – 1 Mos.32:24-31
Så låt oss kämpa oss fram till den positionen.

Det är ett lagspel. Alla för en, en för alla.
Det hänger inte på dig som individ, utan vi i laget Kristi kropp, måste stötta varandra till en position i fast trosvisshet, där vi bara vet att vi vet. Matt. 9:2 – DERAS tro
Då ska vi då se det som står i Mark. 11:22-25 – inte tvivlar. Berg ska flytta sig!