Ps. 8

Lovsången är ett vapen i den andliga striden. Vi förbereder för Herren. Vi skapar en plattform, där Anden kan agera.
Och jag tror att ett kännetecken på rätt tillbedjan, är när barn och spädbarn, som inte kan göra sig till, är med och tillber.
Som Samuels föräldrar (1 Sam. 1:24), när de tog med sonen inför Herrens tron.

Låt oss alla gamla som unga stå tillsammans som en man inför Herren, då vill Han höra oss och visa sin härlighet.