Blog Image

Tankar - Jan Kenneth

Hoppet lever

Här delar jag en del av de tankar och funderingar som Gud och jag samtalar om.

Rätt tillbedjan

Uncategorised Posted on 2021-03-30 15:09

Ps. 8

Lovsången är ett vapen i den andliga striden. Vi förbereder för Herren. Vi skapar en plattform, där Anden kan agera.
Och jag tror att ett kännetecken på rätt tillbedjan, är när barn och spädbarn, som inte kan göra sig till, är med och tillber.
Som Samuels föräldrar (1 Sam. 1:24), när de tog med sonen inför Herrens tron.

Låt oss alla gamla som unga stå tillsammans som en man inför Herren, då vill Han höra oss och visa sin härlighet.Bönesvar?

Uncategorised Posted on 2021-03-02 07:20

Ibland när jag ber så bara vet jag att jag kommer att få bönesvar. Och utan undantag blir det så.
Jag frågade Herren:
-Men varför är det inte så varje gång?
– Du måste kämpa dig fram till den positionen i envishet och uthållighet, likt Epafras, som kämpar i bön – Kol. 4:12
Eller som Jakob vid Jabboks vad – 1 Mos.32:24-31
Så låt oss kämpa oss fram till den positionen.

Det är ett lagspel. Alla för en, en för alla.
Det hänger inte på dig som individ, utan vi i laget Kristi kropp, måste stötta varandra till en position i fast trosvisshet, där vi bara vet att vi vet. Matt. 9:2 – DERAS tro
Då ska vi då se det som står i Mark. 11:22-25 – inte tvivlar. Berg ska flytta sig!Gud förbjuder ingenting – Han ger bara alternativ

Uncategorised Posted on 2020-05-13 15:03

Man säger att vissa saker får man inte göra. Det är synd. Synd betyder att missa målet och målet här är en fungerande relation med Jesus. Först behöver jag veta vad en relation med Jesus är, sedan kan jag välja.

När människor säger nej till kyrkans gemenskap, tror jag många gånger att man väljer mellan det man ser. Är det en rätt bild av vem Jesus är, som vi kristna visar utåt? Hjälper vi människor in i en relation med Jesus eller är det in i ngt annat?Profetia

Uncategorised Posted on 2020-04-21 15:36

Detta fick jag natten till 200325:

Många gånger har ni hört det. Att väckelsen kommer. Ni har kanske börjat tvivla på att det är jag Herren som har talat.
Jag har väntat länge nu på att utgjuta min Ande över allt skapat, och då inte bara en del av Anden, utan allt.
Ni vet, det som är skrivet i mitt ord om den sista tiden, Joel 2. Men ser ni inte att hela texten hänger ihop?
Innan jag kan fullfölja mitt löfte i v.28ff, måste ni be och fasta (v.12ff).
Hur ska jag kunna göra det om mitt folk och de som jag satt som ledare i min församling,
har fulltecknat i sina almanackor och aldrig tar sig tid att sitta ner med mig. Jag har så mycket att instruera er i, inför det som kommer. Mycket kommer att bli annorlunda, nytt. Därför behöver du söka mig i bön och fasta.

Jag var tvungen att tillåta, det som nu har skett över hela världen. Men du behöver inte oroa dig för jag har kontroll. Det som har hänt är för att få mitt folks uppmärksamhet. När ni inte velat ge mig tid, har jag varit tvungen att få er till det. För hur skulle jag få er in i bön om inte genom nöd.

Se tillbaka på ditt liv, all erfarenhet och kunskap som du har fått. Jag har haft en tanke med ditt liv långt innan du lämnade ditt moders sköte. Och det är nu jag vill knyta ihop säcken, så att du förstår detta.
Jag längtar så, säger Herren, att få se alla mina barn komma till mig.

Om du ignorerar detta, kommer jag inte att straffa dig, men du riskerar att missa hela härligheten. Det som du så länge har längtat efter.Bön & Fasta

Uncategorised Posted on 2020-02-26 20:22

I sammanhanget Matt. 3:13-4:2 visar Fadern först sin vision för människorna, vad gäller Jesu uppdrag här på jorden. Därefter förs Jesus ut i öknen för att be och fasta.

Jesus har kallat oss att följa Honom och innan Han gick ut i den tjänst Han var kallad till här på jorden, bad och fastade Han i 40 dygn.

Har Gud gett dig ett uppdrag här på jorden?
Har du som jag provat olika möjligheter och det har inte fungerat?
Kan det vara så att du måste gå in i bön och fasta för att komma igång rätt?Det allra heligaste

Uncategorised Posted on 2020-01-05 18:42

Här är en bild på tabernaklet, föregångare till templet. Genom den enda ingången kommer man in i förgården, dit alla får komma in.
Sedan kommer man in i det heliga, där bara präster får vara. Enligt 1 Petr. 2:9 är alla troende präster, ett heligt folk.
Till sist har vi det allra heligaste, som bara får beträdas av en präst, översteprästen, en gång / år, för att försona folket.

Min anknytning till att vara kristen idag:
Förgården är en kyrka, församlings-gemenskap.
Man ser hur det är att vara kristen.
När man sedan beslutar sig för att bli kristen, kommer man in i det heliga.
Man börjar leva i gemenskap med andra troende.
Men det finns en nivå tll, det allra heligaste. För att komma dit, måste man ensam föras in av Gud själv.
I 1 Mos. 32:34 brottades Jakob med Gud, förvandlades och fick ett nytt namn, Israel.
Vetekornets lag skulle jag säga att det är.
Det går inte att förklara eller förstå hur det är förrän man är där. Där börjar vandringen i Anden.