Blog Image

Tankar - Jan Kenneth

Hoppet lever

Här delar jag en del av de tankar och funderingar som Gud och jag samtalar om.

Vägtrumman

Intro Posted on 2018-11-26 08:38


För många år sedan, när jag hade lagt mig för att sova, såg jag bilden av en vägtrumma.
Det var totalstopp. En stor gren hade fastnat och i den flera mindre grenar och till sist löv och barr. Inget vatten kunde komma igenom.
Den stora grenen satt fast ordentligt. Den gick inte att rubba. För att komma tillrätta med problemet, var jag tvungen att börja med de minsta partiklarna för att sedan avlägsna de något större, men ändå små grenarna. När det var gjort gick det lätt att ta bort den stora grenen och vattnat kunde flöda fritt igen.

För att se och kunna rätta till de stora problemen i våra liv, får vi börja med de små sakerna som syns och är hanterbara. Själv lyfte jag upp sak efter sak inför Herren och bekände synd eller lämnade över till Honom. Det tog lite tid. Men till sist kunde Jesus och jag åtgärda det som orsakade hela problemet, den stora grenen.
I Joh. 7:37-39 talas om vatten som ska flyta genom oss. Vi är som vägtrummor.
Meningen är att vi ska rensa, och det får vi göra ganska ofta, så Anden får flöda fritt genom oss.Två och två

Intro Posted on 2018-11-03 20:20

“Och han kallade till sig de tolv och började sända ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.” (Mark. 6:7)

Det är fantastiskt att få be med människor och profetera in i deras liv. Genom Guds stora nåd har jag fått vara med i detta. Men jag har under en längre tid funderat på varför detta bara fungerar ibland och inte alltid.
När jag är tillsammans med andra som fungerar i detta, då fungerar det för mig också. När jag är själv dör det ut efter ett tag. Är det därför Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Är det en Guds-rikes princip som vi bara ser, när vi går in i det?

Handlar det om samma sak i Matt. 18:19, där det står:
“Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be
om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. “
När två av oss agerar i en treenighet med Den Helige Ande, säger Ordet att något händer. Vi kommer att få se resultat.

Gud, låt fler kristna hitta varandra och koppla i Den Helige Ande och låt oss få fungera tillsammans.« Previous