Blog Image

Tankar - Jan Kenneth

Hoppet lever

Här delar jag en del av de tankar och funderingar som Gud och jag samtalar om.

Gud förbjuder ingenting – Han ger bara alternativ

Uncategorised Posted on 2020-05-13 15:03

Man säger att vissa saker får man inte göra. Det är synd. Synd betyder att missa målet och målet här är en fungerande relation med Jesus. Först behöver jag veta vad en relation med Jesus är, sedan kan jag välja.

När människor säger nej till kyrkans gemenskap, tror jag många gånger att man väljer mellan det man ser. Är det en rätt bild av vem Jesus är, som vi kristna visar utåt? Hjälper vi människor in i en relation med Jesus eller är det in i ngt annat?Profetia

Uncategorised Posted on 2020-04-21 15:36

Detta fick jag natten till 200325:

Många gånger har ni hört det. Att väckelsen kommer. Ni har kanske börjat tvivla på att det är jag Herren som har talat.
Jag har väntat länge nu på att utgjuta min Ande över allt skapat, och då inte bara en del av Anden, utan allt.
Ni vet, det som är skrivet i mitt ord om den sista tiden, Joel 2. Men ser ni inte att hela texten hänger ihop?
Innan jag kan fullfölja mitt löfte i v.28ff, måste ni be och fasta (v.12ff).
Hur ska jag kunna göra det om mitt folk och de som jag satt som ledare i min församling,
har fulltecknat i sina almanackor och aldrig tar sig tid att sitta ner med mig. Jag har så mycket att instruera er i, inför det som kommer. Mycket kommer att bli annorlunda, nytt. Därför behöver du söka mig i bön och fasta.

Jag var tvungen att tillåta, det som nu har skett över hela världen. Men du behöver inte oroa dig för jag har kontroll. Det som har hänt är för att få mitt folks uppmärksamhet. När ni inte velat ge mig tid, har jag varit tvungen att få er till det. För hur skulle jag få er in i bön om inte genom nöd.

Se tillbaka på ditt liv, all erfarenhet och kunskap som du har fått. Jag har haft en tanke med ditt liv långt innan du lämnade ditt moders sköte. Och det är nu jag vill knyta ihop säcken, så att du förstår detta.
Jag längtar så, säger Herren, att få se alla mina barn komma till mig.

Om du ignorerar detta, kommer jag inte att straffa dig, men du riskerar att missa hela härligheten. Det som du så länge har längtat efter.Bön & Fasta

Uncategorised Posted on 2020-02-26 20:22

I sammanhanget Matt. 3:13-4:2 visar Fadern först sin vision för människorna, vad gäller Jesu uppdrag här på jorden. Därefter förs Jesus ut i öknen för att be och fasta.

Jesus har kallat oss att följa Honom och innan Han gick ut i den tjänst Han var kallad till här på jorden, bad och fastade Han i 40 dygn.

Har Gud gett dig ett uppdrag här på jorden?
Har du som jag provat olika möjligheter och det har inte fungerat?
Kan det vara så att du måste gå in i bön och fasta för att komma igång rätt?Det allra heligaste

Uncategorised Posted on 2020-01-05 18:42

Här är en bild på tabernaklet, föregångare till templet. Genom den enda ingången kommer man in i förgården, dit alla får komma in.
Sedan kommer man in i det heliga, där bara präster får vara. Enligt 1 Petr. 2:9 är alla troende präster, ett heligt folk.
Till sist har vi det allra heligaste, som bara får beträdas av en präst, översteprästen, en gång / år, för att försona folket.

Min anknytning till att vara kristen idag:
Förgården är en kyrka, församlings-gemenskap.
Man ser hur det är att vara kristen.
När man sedan beslutar sig för att bli kristen, kommer man in i det heliga.
Man börjar leva i gemenskap med andra troende.
Men det finns en nivå tll, det allra heligaste. För att komma dit, måste man ensam föras in av Gud själv.
I 1 Mos. 32:34 brottades Jakob med Gud, förvandlades och fick ett nytt namn, Israel.
Vetekornets lag skulle jag säga att det är.
Det går inte att förklara eller förstå hur det är förrän man är där. Där börjar vandringen i Anden.EN KRISTEN BER…

Intro Posted on 2019-01-05 14:49

Vad är definitionen på att vara kristen?


Är det att bo i ett kristet land, vara medlem i en församling, gå regelbundet i kyrkan eller något annat?
 För mig räcker inte det. I rubriken formulerar jag min definition. Tänk er att det är en logisk sats inom filosofin. Om du är kristen, ber du, om du inte är kristen, ber du inte. Ganska självklart kan tyckas. Men det är mer än så. Om du ber, är du kristen och om du inte ber, är du inte kristen. Så den tid man ber, är man kristen? Hur mycket ska man då be?

”När du är i bön, är du i mål” hörde jag inom mig. Men det är ju inte hela sanningen. För det är bara resans början. Men jag förstod vad Han menade. Det var dit Gud ville ha mig. Be utan uppehåll står det i 1. Tess.5:17. För den tid jag är i bön, vandrar jag i Anden. Som jag förstår det, är det möjligt att be 24/7. Man gör det i sin ande, tillsammans med Den Helige Ande.Så BE utan uppehåll, är den kristnes signum.En bild på tro

Intro Posted on 2018-12-03 15:17

Jag står på en sten i en sjö, omsluten av en tjock dimma.
Jag ser bara någon meter framför mig.
Förutom stenen jag står på, är det bara vatten runt mig, djupt vatten.
Plötsligt skymtar jag en annan sten, en möjlig väg att fortsätta framåt på.
Två val finns, antingen stå kvar eller förflytta mig till den andra stenen.
En knuff och jag blir tvungen att röra mig framåt och sätta ner fötterna på den sten som nu syns klart och tydligt.
Jag vänder mig om och stenen jag stod på är borta.
Förutom stenen jag står på, är det bara dimma och vatten runt mig.

Detta är vad tro är för mig.
Att leva i nuet och bara se ett steg framträda i taget.
Att lita på att Den Helige Ande har kontrollen.Vägtrumman

Intro Posted on 2018-11-26 08:38


För många år sedan, när jag hade lagt mig för att sova, såg jag bilden av en vägtrumma.
Det var totalstopp. En stor gren hade fastnat och i den flera mindre grenar och till sist löv och barr. Inget vatten kunde komma igenom.
Den stora grenen satt fast ordentligt. Den gick inte att rubba. För att komma tillrätta med problemet, var jag tvungen att börja med de minsta partiklarna för att sedan avlägsna de något större, men ändå små grenarna. När det var gjort gick det lätt att ta bort den stora grenen och vattnat kunde flöda fritt igen.

För att se och kunna rätta till de stora problemen i våra liv, får vi börja med de små sakerna som syns och är hanterbara. Själv lyfte jag upp sak efter sak inför Herren och bekände synd eller lämnade över till Honom. Det tog lite tid. Men till sist kunde Jesus och jag åtgärda det som orsakade hela problemet, den stora grenen.
I Joh. 7:37-39 talas om vatten som ska flyta genom oss. Vi är som vägtrummor.
Meningen är att vi ska rensa, och det får vi göra ganska ofta, så Anden får flöda fritt genom oss.Två och två

Intro Posted on 2018-11-03 20:20

“Och han kallade till sig de tolv och började sända ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.” (Mark. 6:7)

Det är fantastiskt att få be med människor och profetera in i deras liv. Genom Guds stora nåd har jag fått vara med i detta. Men jag har under en längre tid funderat på varför detta bara fungerar ibland och inte alltid.
När jag är tillsammans med andra som fungerar i detta, då fungerar det för mig också. När jag är själv dör det ut efter ett tag. Är det därför Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Är det en Guds-rikes princip som vi bara ser, när vi går in i det?

Handlar det om samma sak i Matt. 18:19, där det står:
“Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be
om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. “
När två av oss agerar i en treenighet med Den Helige Ande, säger Ordet att något händer. Vi kommer att få se resultat.

Gud, låt fler kristna hitta varandra och koppla i Den Helige Ande och låt oss få fungera tillsammans.