Blog Image

Tankar - Jan Kenneth

Hoppet lever

Här delar jag en del av de tankar och funderingar som Gud och jag samtalar om.

EN KRISTEN BER…

Intro Posted on 2019-01-05 14:49

Vad är definitionen på att vara kristen?


Är det att bo i ett kristet land, vara medlem i en församling, gå regelbundet i kyrkan eller något annat?
 För mig räcker inte det. I rubriken formulerar jag min definition. Tänk er att det är en logisk sats inom filosofin. Om du är kristen, ber du, om du inte är kristen, ber du inte. Ganska självklart kan tyckas. Men det är mer än så. Om du ber, är du kristen och om du inte ber, är du inte kristen. Så den tid man ber, är man kristen? Hur mycket ska man då be?

”När du är i bön, är du i mål” hörde jag inom mig. Men det är ju inte hela sanningen. För det är bara resans början. Men jag förstod vad Han menade. Det var dit Gud ville ha mig. Be utan uppehåll står det i 1. Tess.5:17. För den tid jag är i bön, vandrar jag i Anden. Som jag förstår det, är det möjligt att be 24/7. Man gör det i sin ande, tillsammans med Den Helige Ande.Så BE utan uppehåll, är den kristnes signum.En bild på tro

Intro Posted on 2018-12-03 15:17

Jag står på en sten i en sjö, omsluten av en tjock dimma.
Jag ser bara någon meter framför mig.
Förutom stenen jag står på, är det bara vatten runt mig, djupt vatten.
Plötsligt skymtar jag en annan sten, en möjlig väg att fortsätta framåt på.
Två val finns, antingen stå kvar eller förflytta mig till den andra stenen.
En knuff och jag blir tvungen att röra mig framåt och sätta ner fötterna på den sten som nu syns klart och tydligt.
Jag vänder mig om och stenen jag stod på är borta.
Förutom stenen jag står på, är det bara dimma och vatten runt mig.

Detta är vad tro är för mig.
Att leva i nuet och bara se ett steg framträda i taget.
Att lita på att Den Helige Ande har kontrollen.Vägtrumman

Intro Posted on 2018-11-26 08:38


För många år sedan, när jag hade lagt mig för att sova, såg jag bilden av en vägtrumma.
Det var totalstopp. En stor gren hade fastnat och i den flera mindre grenar och till sist löv och barr. Inget vatten kunde komma igenom.
Den stora grenen satt fast ordentligt. Den gick inte att rubba. För att komma tillrätta med problemet, var jag tvungen att börja med de minsta partiklarna för att sedan avlägsna de något större, men ändå små grenarna. När det var gjort gick det lätt att ta bort den stora grenen och vattnat kunde flöda fritt igen.

För att se och kunna rätta till de stora problemen i våra liv, får vi börja med de små sakerna som syns och är hanterbara. Själv lyfte jag upp sak efter sak inför Herren och bekände synd eller lämnade över till Honom. Det tog lite tid. Men till sist kunde Jesus och jag åtgärda det som orsakade hela problemet, den stora grenen.
I Joh. 7:37-39 talas om vatten som ska flyta genom oss. Vi är som vägtrummor.
Meningen är att vi ska rensa, och det får vi göra ganska ofta, så Anden får flöda fritt genom oss.Två och två

Intro Posted on 2018-11-03 20:20

“Och han kallade till sig de tolv och började sända ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.” (Mark. 6:7)

Det är fantastiskt att få be med människor och profetera in i deras liv. Genom Guds stora nåd har jag fått vara med i detta. Men jag har under en längre tid funderat på varför detta bara fungerar ibland och inte alltid.
När jag är tillsammans med andra som fungerar i detta, då fungerar det för mig också. När jag är själv dör det ut efter ett tag. Är det därför Jesus sände ut sina lärjungar två och två. Är det en Guds-rikes princip som vi bara ser, när vi går in i det?

Handlar det om samma sak i Matt. 18:19, där det står:
“Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be
om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. “
När två av oss agerar i en treenighet med Den Helige Ande, säger Ordet att något händer. Vi kommer att få se resultat.

Gud, låt fler kristna hitta varandra och koppla i Den Helige Ande och låt oss få fungera tillsammans.